top of page

Anlegg

Tinetanker

Tinetanker tar opp mye plass i produksjonlokalene og tilpassing er derfor et nøkkelord når en skal gå til innkjøp av ny tank.
Prosess Industri leverer tinetanker i flere størrelser og fasonger.

Automatisk styring og overvåking sørger for en optimal tineprosess.

 • Godt utprøvde og fungerende løsninger.

 • Mulighet for ekstern overvåking.

 • Energieffektiv tineprosess.

Sekkepakkere

Vi leverer pakkere for sekker i flere vektklasser og størrelser.
Våre pakkere baserer seg stort sett på en overliggende buffertrakt, et doseringspjeld og en vekt som automatisk stopper fyllingen ved ønsket vekt.
 

 • Presisjon: +/- 0.002%.

 • Konstruksjon i rusfritt stål for tøffe omgivelser.

Pakkelinje

Våre pakkelinjer er i de fleste tilfeller sammensatt av en fordelingstransportør med avskrapere og tilhørende nedmatingsbuffere. Pakkelinjene suppleres ofte med flere transportører for inn og uttransport, samt en grader ved innmatingen.

 • Driftsikker linje med lange serviceintervall.

 • God ergonomi ved pakkestasjoner.

 • Plassbesparende.

Vakuumsuganlegg

Vakuumsuganlegget forenkler foredlingsprosessen av fisk og kjøtt der oppgaven ved å fjerne for eksempel blod gjøres manuelt. 
Anlegget består av en vakummpumpe og nettverk av rør som blir spesialtilpasset etter kundens behov. Uttak med slange og munnstykke for rensing av blod og urenheter kan da monteres der man måtte ønske.
 

 • Ekstern pumpeenhet for mindre støy i produksjonen.

 • Fleksibelt system med flere tilpassningsmuligheter.

 • Separat avfallstank.

Vakuumtransportør

Prosess industri AS har utviklet en pumpe for transport av produkter i et lukket system. Pumpen sikrer optimal og skånsom transport av råstoff ved hjelp av vannstrøm. Ingen bevegelige pumpedeler kommer i kontakt med produktet som skal transporteres.

 • Skånsom og effektiv produkthåndtering.

 • Kontruksjon i rustrfrie materialer.

 • Høy kapasatitet

bottom of page