top of page

Transportører

Hygieniske transportører

Hygieniske tranportører må tilfredstille strenge krav til hygiene og desinfeksjon. Våre hygieniske transportører er utformet med færrest mulige horisontale flater for å unngå oppsamling av skitt.
Alle plastføringer er mulig å demontere for hånd slik at transportørene kan rengjøres godt og enkelt.

 • Modulbasert løsning for fleksibel tilpassing.

 • Åpne flater og god tilgang for enkel rengjøring.

 • Enkel demontering.

Modultransportører

Våre modultransportører blir konstruert ut i fra standardiserte moduler. De baserer seg på en "seksjonløsning", der standardlengden på en seksjon er 3 meter. Transportørene
er lett å rengjøre, både rammene og båndene. Tilpasning etter ønske, og ombygging/endringer i ettertid er svært enkelt å utføre som følge av standardiseringen av modulene.

 • Tilpasningsvennlig.

 • Enkelt renhold.

 • Robust konstruksjon.

Skruetransportører

Skruetransportører kommer både med fordeler og ulemper. 
Ulempen er at de er ikke like energieffektive som tradisjonelle transportbånd. De positive sidene ved en skruetransportør er at de gir en helt lukket og hygienisk transportetappe. I tillegg er skruene svært plassbesparende og fungerer godt når man skal flytte råstoff vertikalt.
 

 • Hygienisk transportetappe.

 • Færre bevegelige deler gir mindre slitasje og vedlikehold.

 • Plassbesparende.

Rulletransportører

Vi leverer rullebaner til håndtering og transport av gods i flere størrelser og vektklasser. Valgmuligheten er mange, både med tanke på materialvalg og design.
 

 • Tilpasningsvennlig.

 • Rustfri rammekonstruksjon.

Større transportører

Katogorien "Større transportører" er litt åpen, men omhandler i hovedsak transportører som håndterer store mengder råstoff.
Våre største transportører kan levere 1000 tonn råstoff i timen ved en skånsom driftshastighet. Kan leveres med avkastervogner og traversbånd for en komplett fordelingslinje.
 

 • Høy kapasaitet.

 • Lite støy under drift.

 • Plassbesparende ved montering i høyden.

Blokktransportør

Transportører for frosne blokker leveres gjerne i sammenheng med våre tinetanker. Transportørene er utført i grove dimensjoner, noe som gir lite vedlikehold og lang levetid.
 

 • Robust konstruksjon.

 • Lang levetid.

 • Lite vedlikehold.

bottom of page